fbpx

Handelsbetingelser

Ændret 14-01-2019

Forretningsbetingelserne er gældende ved enhver aftale mellem Hjemmesider360 og kunden, hvorfor det anbefales, at De som kunde læser betingelserne grundigt igennem. Køb af en service kan ske ved både skriftlig og mundtlig accept. Kun ved skriftligt accept fra begge parter, kan forretningsbetingelserne fraviges. 

 1. Generelt

1.1 Hjemmesider360.dk er et web- og markedsføringsbureau bestående af Martin Thomsen. Hjemmesider360 udarbejder hjemmesider udviklet i WordPress, grafisk arbejde samt online markedsføring på Google i form af søgemaskineoptimering og Google Ads samt Facebook og Instagram annoncering, men bistår også kunden efterfølgende med vedligeholdelse samt oplæring i brug af hjemmesiden efterfølgende. Virksomhedens forskellige services inden for området gør, at kunderne kan gå fra idé til færdig løsning og efterfølgende selv stå for den daglige drift.

 1. Produktet

2.1 Hjemmesider360.dk leverer hjemmesider baseret på CMS systemet WordPress.  Udover WordPress benyttes et såkaldt ”Page builder” plugin, kaldet Elementor, som er et betalt program, som gør din hjemmeside utrolig nem at navigere i, samtidig med at dette betyder at siden designes helt fra bunden og du som kunde derfor ikke er låst til et fast tema. Hjemmesider360.dk står for betaling af følgende program.

Der gøres opmærksom på, at den dag Hjemmesider360.dk vælger at lukke ned, kan du ikke længere opdatere elementor. Dette betyder ingenting, og din hjemmeside vil forblive som den er. Men ønsker du at videreudvikle på din side, skal du som kunde selv stå for betaling af ”Elementor”. Programmet koster kun Dkk 320,-  årligt pr. Site. Du vil som kunde altid blive gjort opmærksom på følgende og ligeledes blive vejledt i forhold til dette. Du vil altid blive varslet mindst 1 år før opsigelse. Så længe hjemmesider360 er aktiv, vil du som kunde ingenting skulle betale for at have muligheden for opdatering. Der er derfor ingen udgifter til driften af hjemmesiden, udover domæne og webhotel, som du selv som kunde står for at betale samt forny. Hjemmesider360.dk har valgt denne løsning, for at give kunden større frihed i forhold til at designe hjemmesiden, men vigtigste af alt – brugervenligheden for kunden efterfølgende.  Kunden skal derfor ikke betale ekstra omkostninger til drift af hjemmeside. 

Hjemmesider360.dk opsætter og tilretter plugins og tema således, at kunden ender med en færdig løsning klar til brug.

2.2 Hjemmesider360 bistår kunden med vejledning vedr. det visuelle i produktet, således at designet matcher kundens eksisterende grafiske designlinje eller udvikles efter det aftalte med kunden jf. pkt. 4.1.

Hjememsider360 tilpasser hjemmesidens layout ud fra et blankt udgangspunkt. Dog kan enkelte elementer eller funktioner ikke udarbejdes uden merpris. Hjemmesider360 udarbejder således design fra bunden. Såfremt kunden ønsker funktionalitet eller tilpas i en sådan grad, at det skal specialkodes anses det for at være uden for tilbuddet.

2.3 En løsning fra Hjemmesider360 indebærer de funktioner og muligheder som CMS systemet WordPress tilbyder.  Såfremt der ønskes funktionalitet, som standarderne ikke inkluderer vil det være at betragte som arbejde uden for standardaftalen.

Ønsker kunden funktionalitet udført, der går ud over standardaftalen, vil Hjemmesider360 undersøge, hvorvidt funktionaliteten kan leveres. Det udførte ekstra arbejde i forbindelse hermed faktureres direkte til kunden efter aftale.

2.4 Såfremt der skal benyttes 3. partssystemer, eksempelvis plugins udviklet af andre for at kunne levere det ønskede produktet, kan det ikke garanteres, at disse plugins er kompatible med det resterende system samt at det lever 100% op til kundens ønsker. Beskrivelsen af pluginnet fremsendes således, at kunden har mulighed for at læse om det lever op til kravene. Hjemmesider360 står ikke til ansvar for eksterne plugins. Til tider er eksterne plugins på engelsk, oversættelsen af disse er uden for tilbuddet.

2.5 Hjemmesiderne er funktionelle på gængse nyere enheder som er 2 år eller nyere samt seneste version af browsere, som driftes. Internet Explorer understøttes dermed ikke. Hjemmesider udarbejdet af Hjemmesider360 vil altid komme i et responsivt design, således din hjemmeside tilpasser sig både Pc, Ipad og mobiler.

2.6 Det er ikke muligt for Hjemmesider360, at garantere en vis hastighed på hjemmesiden. En sådan hastighed afhænger af mange faktorer heriblandt kundens materiale, ønskede ekstra plugins samt hastigheden på webhotel. Dog vil Hjemmesider360 altid vejlede og guide kunden i forhold til at optimere hjemmesiden, således den optimale hastighed nås. Udover dette, vil Hjemmesider360.dk altid installere plugins, som optimerer hastigheden på din hjemmeside.

2.7 Når Hjemmesider360 leverer hjemmesider baseret på CMS systemet WordPress, er Hjemmesider360 ikke databehandler for kunden. Kunden er således dataansvarlig for hjemmesiden og skal selv sikre, at kunden lever op til reglerne om behandling af persondata, herunder ved at indgå databehandleraftaler med de databehandlere, som kundens hjemmeside består af. Dog vil Hjememsider360 altid installere en såkaldt ”Cookie advarsel”, hvis du som kunde ønsker dette.

 1. Reklamation

3.1 Hjemmesider360 yder 30 dages reklamationsret, hvor kunden har mulighed for at påpege mulige fejl og mangler som ønskes udbedret. Perioden for reklamationsretten påbegyndes fra overdragelse af hjemmesiden jf. pkt. 4.1. Reklamationer indgivet efter fristforløbet faktureres særskilt.

 1. Samarbejdet og processen

4.1 Processen for udarbejdelse af hjemmesider vil foregå på følgende måde:

 1. Vi har en dialog

  Vi tager en snak sammen omkring dit projekt ved et møde, chat eller over telefon.

 2. Valg af hjemmeside design, hertil farver og ønskede funktioner
 3. Design elementer
  Vi bliver enige omkring design elementer såsom farver og fonte til din hjemmeside.
 4. Tekster og billeder
  Du sender det ønskede materiale der skal fremgå på din hjemmeside i form af tekst og billeder – Jeg udarbejder ikke tekster til din hjemmeside. Jeg kan dog hjælpe med det grafiske i form af redigering af billeder.
 5. Udarbejdelse af hjemmesiden
  Efter jeg har modtaget alt dit materiale går jeg straks igang med at sætte din hjemmeside op.
 6. Revision
  Når siden er færdig tager vi igen en snak omkring resultatet og snakker omkring eventuelle ændringer. Dette fortages indtil du er 100% tilfreds med din hjemmeside. Du betaler altid først når du er 100 % tilfreds.
 7. Login info
  Nu får du tilsendt det relevante information til login til dit webhotel og backend til din hjemmeside, så du selv har fuld kontrol over din nye hjemmeside!
 8. Vejledning
  Du har nu din helt egen hjemmeside klar til brug! Jeg vil efterfølgende give dig en kort vejledning og rundtur på din hjemmeside, således du selv efterfølgende kan redigere det mest basale på hjemmesiden.

4.2 Leveringstiden er typisk mellem 2-21 dage, men afhænger hvor hurtigt du sender indholdet til hjemmesiden og besvare mine spørgsmål

4.4 Det påhviler kunden at levere materialer til hjemmesiden såsom tekst og billeder. Hjemmesider360 gennemgår ikke disse materialer såsom kommentering af tekster, stavekontrol eller komprimering af billeder – Jeg vil dog altid hjælpe og vejlede. Ønskes det, kan jeg også hjælpe i forhold til redigering/komprimering af billeder. Såfremt materialerne ikke modtages vil der blive indsat ”lorem ipsum”-tekst samt ”Kommer snart”-billeder.

4.5 Ved hjemmesidens overdragelse fremsendes en mail med logins til kunden. 

4.6 Der er som udgangspunkt ikke indlagt fysiske møder i processen omkring udarbejdelse af opgaver, hjemmesider eller webshops. Såfremt kunden ønsker dette, kan det altid arrangeres afhængig af afstand.

4.7 Diverse opgaver såsom grafik, installering af plugins og andet er afhængig af aftale.

 1. Ophavsret

5.1 Efter overdragelse af hjemmesiden tilfalder den fulde brugsret over hjemmesiden kunden.

5.2 Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden har leveret, tilfalder Hjemmesider360. Hjemmesider360 må til en hver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge.

 1. Ansvarsfraskrivelse

6.1 Hjemmesider360 kan ikke pålægges ansvar for det af kunden tilsendte materiale. Det er således kundens eget ansvar at sørge for, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret, og at kunden er berettiget til at bruge materialet.

6.2. Hjemmesider360 kan ikke drages til ansvar i noget tilfælde for indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, følgeskader og/eller avancetab kunden måtte lide som følge af kundens misligholdelse af sine forpligtigelser over for tredjemand samt tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data og omsætning.

6.4 Hjemmesider360 kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside eller webshop har nedetid som følge af hosting eller fejl og problemer med WordPress, temaets og de tilhørende plugins.

6.6 Såfremt Hjemmesider360 har fået til opgave at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle ændringer på en hjemmeside eller webshop kan Hjemmesider360 ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl såsom kompatibilitets problemer med plugins eller browsere. Derudover påhviler det kunden at have backup.

6.7 Hjemmesider360 kan ikke drages til ansvar ved faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google ved udarbejdelse af en ny hjemmeside eller webshop samt implementeringen/lanceringen heraf hverken før, under eller efter.

6.8 Hjemmesider360 kan ikke drages til ansvar såfremt de er behjælpelige med juridisk vejledning. Vi rekommandere altid at gå til en fagkyndig ved juridske ting.

6.9 Hjemmesider360 kan ikke drages til ansvar såfremt hjemmesiden hackes eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden.

6.10 Såfremt Hjemmesider360 byder ind på et projekt eller opgave, som det viser sig ikke kan laves forholder Hjemmesider360 sig retten til, at kunne annullere aftalen, eller den del af opgaven som ikke kan laves, og tilbagebetale det betalte, eller del af, beløb til kunden.

 1. Hosting og webhotel

7.1 Hjemmesider360 står ikke for hosting. Hjemmesider360 anbefaler, at du som kunde benytter Unoeuro, som leverandør af hosting og webhotel, grundet brugervenlighed, dansk support og hurtige servere – Andre kan også benyttes.  

7.2 Størrelsen på webhotellet afhænger af, hvilken pakke kunden har købt. Der er ved ethvert webhotel sat en begrænsning på i form af pladsforbrug, trafik samt processer.

7.3 Der garanteres ikke nogle specifikke oppetider for kundens hjemmeside, og Hjememsider360 kan ikke drages til ansvar for nedetider som skyldes tredjemands forhold. 

 1. Vedligeholdelse

8.1 Hjemmesider360 tilbyder at hjælpe kunden med at vedligeholde hjemmesiden således. Disse aftaler aftales efter behov. 

 1. Online markedsføring

9.1 Hjemmesider360 tilbyder kunden at opnå et potentielt øget salg eller kendskabsgrad på internettet ved brug af værktøjerne Google Ads, sociale medier og søgemaskineoptimering. Hjemmesider360 bestræber at øge kundens besøgende og dermed salget inden for det på forhånd aftalte budget.

9.2 Der stilles ingen garanti for specifikke resultater.

 1. Betaling

10.1 Alle oplyste priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms.

10.2 Ved påbegyndelse af en hjemmeside skal betaling først ske, når du som kunde er 100 % tilfreds. Ved udarbejdelse af materiale til online markedsføring eller søgemaskineoptimering skal betaling ske før påbegyndt arbejde.

 1. Bindingsperiode samt opsigelse

11.1 Der er som udgangspunkt ingen bindingsperiode for de løbende samarbejdsaftaler, dog bindes kunden for den forudbetalte periode i forhold til online markedsføring og søgemaskineoptimering jf. pkt. 10.8.

11.2 Enhver samarbejdsaftale kan frit opsiges af begge parter skriftligt med 1 måneds varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag, eller med en 1. måneds varsel frem til ny betalingsperiode jf. pkt. 10.8 og 11.1.

11.3 Opsigelse skal ske skriftligt til kontakt@hjemmesider360.dk for frigørende virkning.

 1. Andet

12.1 Hjemmesider360 er berettiget til at bruge et projekt som reference og til salgsmateriale i form af grafik og data.

12.2 Hjemmesider360 har altid ret til at placere et link til Hjemmesider360.dk i footeren på den udarbejdet hjemmeside.

 1. Ændringer

13.1 Hjemmesider360 er berettiget til at ændre i forretningsbetingelserne såfremt, at der opstår ændringer i markedsforhold eller andet. Såfremt betingelserne ændres vil kunden blive informeret om dette, hvor de inden for en tidsperiode på 20 dage har mulighed for, at opsige inden de nye betingelser træder i kraft. Såfremt kunden ikke opsiger samarbejdet inden for tidsperioden fortsættes aftalen med de nye forretningsbetingelser.

 1. Force majeure

14.1 Hverken Hjemmesider360 eller kunden skal i henhold til nærværende betingelser anses for ansvarlige over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have indgået eller overvundet, herunder nøglepersoners sygdom eller død.